Princip obří magnetorezistence – modrá a žlutá vrstva představují vodivý feromagnetický materiál, bílá mezivrstva nemagnetický vodič. Když jsou vektory magnetizace obou feromagnetik navzájem opačné, soustava klade průchodu spinově usměrněných elektronů odpor. Když se vnějším polem všechny orientace zesouladí, odpor prudce klesá. Kredit: University of Wisconsin