Podíl elektronů s usměrněným spinem, které prošly hustou strukturou vláken DNA s délkou 40, 50 a 78 bázových párů. Zelenou barvou jsou označeny výsledky pro ultrafialové záření s kruhovou polarizací ve směru hodinových ručiček, modrou pro lineárně polarizované světlo a červenou pro kruhově polarizované ve směru proti chodu hodinových ručiček. Zdroj: B. Göhler et al., Science vol. 331 2011