Snímek neutronové hvězdy Cas A v centru rozpínající se prachoplynné obálky v souhvězdí Kasiopeja. Jde o kombinaci rentgenového obrazu ze sondy Chandra a optického snímku z Hubblova teleskopu. Kredit: X-ray: NASA/CXC/UNAM/Ioffe/D.Page,P.Shternin et al; Optical: NASA/STScI; Ilustrace: NASA/CXC/M.Weiss