Teorie předpokládá mnohem složitější vnitřní strukturu neutronové hvězdy, než je představa vytvořená na základě popularizačních textů.