Standardní model předpokládá tři generace kvarků a leptonů (fermiony), z nichž se skládá látková forma hmoty a čtyři částice, které zprostředkovávají 3 druhy fyzikálních interakcí. V tabulce není uveden zatím hypotetický graviton, který by měl mít nulovou klidovou hmotnost a spin = 2. Zdroj: Wikimedia Commons