V supravodiči vznikají Cooperovy páry elektronů na relativně velkou vzdálenost. Kredit: HyperPhysics