kampaň HOME (Hands off Mother Earth) čili Ruce pryč od Matky Země.