V Turecku dochází k likvidaci drůbeže v oblastech výskytu ptačí chřipky.