Dobová rytina zobrazuje Tycha Braha uprostred prekvapených ľudí, ako hľadia na novú žiarivú hviezdu v Kasiopeji. Zdroj: Camille Flammarion: Astronomie Populaire (Paris, 1884)