Jedním z nejmenších známých virů je virus tabákové mozaiky. Má jen tři geny a tvoří jej vlákno RNA obalené proteinovými subjednotkami. Po úpravách se využívá jako trójský kůň dopravující cizí genetickou informaci do rostlinné buňky.