Obsah radioaktivního jodu 131 ve zdrojích vod v Tokiu překročil limitu pro kojence pouze ve dvou dnech.