Hodnoty efektivní dávky, kterým byli vystaveni obyvatelé některých oblastí vzdálenějších od elektrárny (převzato ze serveru Great Tohoku Earthquake).