Telurid rtuti (HgTe). Chemicky jde o sloučeninu rtuti a teluru s vlastnostmi polovodiče. Vyskytuje se i v přírodě jako minerál koloradoit. Tmavé kovové inkluze v hornině pochází z dolu Bessie-G v Kolorádu (USA). (Kredit Shannon and sohn´s minerals