Ozon dokáže absorbovat část UV záření s nejkratšími vlnovými délkami.