Při rekonstrukci vývoje thioredoxinů vědci vycházeli z porovnání posloupností aminokyselin 203 současných enzymů. LCBA je posledním společným předkem všech bakterií, LACA - všech archeí, AECA - archeí a eukaryot, LECA – všech eukaruotů, LAFCA – živočichů a hub, LGPCA – všech γ-proteobakterií. Zdroj: R. Perez-Jimenez et al., Nature Structural & Molecular Biology 2011, doi:10.1038/nsmb.2020