20 aminokyselin, základních stavebních cihliček všech proteinů.