Slapové síly, které podle modelu amerických astrofyziků mají na svědomí záhady orbitálního pohybu horkých Jupiterů, způsobují i nám známější úkazy – přílivy a odlivy i nepatrné zpomalování rotace Země a vzdalování se Měsíce v současnosti rychlostí 3,84 cm/rok. Obr.: Země a Měsíc z pohledu sondy Galileo. Velké rozlišení zde.