Velikostní diagram mláděte (vpravo) a plně vzrostlého tarbosaura v porovnání s dospělým člověkem. Stejně jako mláďata příbuzného tyranosaura, i tarbosauři rostli velmi rychle. Převzato z Wikimedia Commons (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tarbosaurusscale.png).