U druhého reaktoru už je zprovozněno cirkulační chlazení přes nově vybudovaný tepelný výměník.