Nově instalované potrubí v budově prvního reaktoru (zdroj TEPCO)