Pracovníci v reaktorové budově druhého reaktoru (zdroj TEPCO).