Démonicky rychlý sekvenátor Ion Torrent PGM. Kredit: Life Technologies.