Mláďata goril horských jsou u matek v bezpečí. Nebezpečí infanticidy jim hrozí jen ze strany otců. (Kredit: Credit: by Sarel Kromer. From: http://flickr.com/photos/mrflip/94551811)