Od kočkodaních samců hrozí potomkům tak velké nebezpečí, že se samice snaží upevňovat vztahy strpěním sexuálních požadavků dlouho před ovulací i dlouho poté a během říje nevykazují žádné znaky upozorňující na ovulaci. (Kredit: Houston Museum of Natural Science)