Příklad testu „chuťových“ preferencí vápenatky mnohohlavé: uprostřed Petriho misky je ovesná vločka osídlená hlenkou, nalevo kousek chmelové šištice napravo sušený květ mučenky. Zdroj a obrazová dokumentace dalších pokusů: A. Adamatzky, Nature Precedings 2011