Struktura dipólového magnetického pole v okolí pevného tělesa (planety) se v hlavních rysech podobá magnetickému poli velkého tyčového magnetu. Směr a sklon střelky kompasu se shoduje s tečnou k siločáře v daném místě. Rovina rovniku je v případě rotujícího plynného Slunce vysílajícího do všech stran nepřetržitý proud řídké plazmy zkroucena do Parkerovy spirály. Kredit:DG