Původní a nová představa o magnetickém poli v oblasti heliosférické obálky. Obrázek je z hlediska starší (levé) představy trochu zavádějící. Astrofyzikové i před výsledky nového modelu museli v nárazové zóně heliosférické obálky, v oblasti mezi dvěma rázovými vlnami – bow shock a termination shock - předpokládat turbulentní jevy. Kredit: NASA