Sluneční soustava a její nejbližší galaktické okolí jsou na ilustraci v logaritmické stupnici od jednoho po jeden milion astronomických jednotek. Vzhledem na velikost Ootrova mraku, který k Sluneční soustavě bezpochyby patří, by v lineární škále heliosféra byla jenom trochu větší bodkou. Kredit: NASA