Graf.1. udává výnos HT sóji v Argentině proti průměru běžné sóji v různých letech.