Detailní celooblohový snímek mladého vesmíru z doby asi 380 000 let po velkém třesku. Teplotní anomálie na mapě reliktního záření s průměrnou teplotou 2,725 K představují jenom ± 2 deseti tisíciny Kelvinu. Tyto odchylky jsou obrazem prvotních hustotních nehomogenit. Kredit: NASA / WMAP Science Team