Vlevo test DRACO v lidských buňkách nakažených či nenakažených rýmou, vpravo test v opičích buňkách s viry dengue a bez nich. Kredit: T. Rider, Lincoln Laboratory, MIT.