Bilance půdy Česká republika. Obě křivky jsou ve stejném měřítku. (Pramen: ČSÚ)