Chléb náš (ve)zdejší konzmní. Každý den nám v ČR zmizí 14 hektarů orné půdy.