Půda je základním, omezeným a neobnovitelným zdrojem výroby potravin, krmných a ostatních užitkových rostlin, a tím je nedílnou součástí přírodního bohatství každé země. V našich půdách je 1,8 – 2,2 % humusu. Pokud chceme zvýšit hloubku ornice přiorá se 1 cm při řádném hospodařeční a hnojení lze opakovat až po pěti letech.