Při poklesu pH se vlákna peptidu P11-4 samovolně propletou v trojrozměrnou síť a vytvoří hustý gel.