Konstrukce ocelového skeletu nově konstruované části reaktorové budovy prvního bloku (zdroj TEPCO).