Přehled měřených hodnot dávkového příkonu v oblastech perfektury Fukušima mimo zakázanou zónu