Měření časového vývoje dávkového příkonu v různých vesnicích oblasti Katsurao.