Poloha dvou míst, kde se provádělo referenční radiační monitorování.