Měření dávkového příkonu ve výšce jednoho metru nad terénem v místě stanice ve městě Namie