Jak kreativní asi je? Lidský mozek na pozitronové emisní tomografii. Kredit: Jens Langner, Wikimedia Commons.