Na příčném řezu „stádem“ chřipkových virů je patrné, že porce dědičné informace nemají uvnitř viru náhodné spořádání. (foto University of Wisconsin, Madison, USA, Yoshihoro Kawaoka).