Klasické výsledky analýzy koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře z vrtů na ledovci Law Dome