Výsledky měření koncentrace oxidu uhličitého získaná z bublin vzduchu v ledu u vrtu u stanice Vostok (tmavě modrá) a Epica Dome (světle modrá). Červeně je ukázána teplota určená z poměru různých izotopů kyslíku (zdroj wikipedie).