Kalibrační křivka pro vztah mezi stomatálním indexem (SI) a koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře. Pro určování koncentrace oxidu uhličitého byly využity měření z Mauna Loa a pro nižší koncentrace pak určování pomocí bublinek v historickém ledu z antarktického ledovce. Vzorky ze stromů (bříza pýřitá – betula pubescens, bříza bělokorá – betula pendula) byly získány z herbářů i živých exemplářů. (Původní zdroj: F. Wagner et al: PNAS 99(2002)12011-12014 v úpravě pro F. Wagnera et al: Quaternary Science Reviews 23(2004)1947-1954)