Kalibrační křivka pro vztah mezi počtem průduchů na jeden milimetr jehličky a parciálním tlakem oxidu uhličitého v atmosféře. Tím se zajistí oprava na nadmořskou výšku, ve které rostlina rostla. Získá se tak, že se vynásobí koncentrace oxidu uhličitého atmosférickým tlakem v Pascalech. Pokud chcete přibližně hodnoty koncentrace oxidu uhličitého v ppm, stačí hodnoty jeho parciálního tlaku vynásobit deseti. Pro určování koncentrace oxidu uhličitého byly využity měření z Mauna Loa a pro nižší koncentrace pak určování pomocí bublinek v historickém ledu z antarktického ledovce. Vzorky ze stromů (jedlovec západoamerický - Tsuga heterophylla) byly získány z herbářů i živých exemplářů. (Původní zdroj: L. Kouwenberg et al: Geology 33(2005)33-36 v úpravě pro F. Wagnera et al: Quaternary Science Reviews 23(2004)1947-1954)