Modelem určené radiální (ve směru k pozorovateli) rychlosti akustických vln vyvolaných primordiální černou dírou s hmotností 200 biliard tun prolétající středem hvězdy velikostí Slunce. Jádro znázorněné šedou středovou koulí autoři do modelu nezahrnuli. Kredit: T. Sandstrom Princeton University