Po vdechnutí může sněť slezinná postihnout i mozek.