Jeden z výsledků počítačového modelu britských klimatologů – rozdíly průměrné teploty mezi minimem a maximem sluneční aktivity v závislosti od zeměpisné šířky a tlaku. 1000 hPa je přibližně u hladiny moře. Nadmořské výšce 2 km odpovídá přibližně 800 hPa a 10 kilometrům asi 270 hPa. Bílá křivka označuje 95% míru spolehlivosti statistické významnosti. Kredit: S. Inesol et al. Nature Geoscience 2011