V oblasti galaktické kupy MACS J1206.2-0847 je vidět několik obrazů podstatně vzdálenějších galaxií zdeformovaných gravitací. Velká míra deformace potvrzuje, že temná hmota převládá nad tou svítící. Kredit: CLASH / HST